sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Trịnh Hữu Giáp (Mr)
Trưởng phòng Kinh doanh - 0976 526 684

Lê Viết Minh (Mr)
Giám đốc điều hành - 0968 935 273

Mạ kẽm nhúng nóng

Khung U bao bê tông mạ kẽm
Khung U bao bê tông mạ kẽm
Tấm sàn grating mạ kẽm
Tấm sàn grating mạ kẽm
Tấm sàn grating mạ kẽm
Tấm sàn grating mạ kẽm
Tấm sàn grating mạ kẽm
Tấm sàn grating mạ kẽm
Thang cáp mạ kẽm
Thang cáp mạ kẽm
Trụ giàn giáo Ringlock mạ kẽm
Trụ giàn giáo Ringlock mạ kẽm
Treo hàng
Treo hàng
Sàn thép chống trượt mạ kẽm
Sàn thép chống trượt mạ kẽm
Trụ lan can cầu mạ kẽm
Trụ lan can cầu mạ kẽm
Chân trụ cột mạ kẽm
Chân trụ cột mạ kẽm
Chống thép V mạ kẽm
Chống thép V mạ kẽm
Đà thép V mạ kẽm
Đà thép V mạ kẽm
Đà thép V mạ kẽm
Đà thép V mạ kẽm
Lưới thép mạ kẽm
Lưới thép mạ kẽm
Thang cáp mạ kẽm
Thang cáp mạ kẽm
Cột ống nhà thép tiền chế mạ kẽm
Cột ống nhà thép tiền chế mạ kẽm
Ống mặt bích mạ kẽm
Ống mặt bích mạ kẽm
Kết cấu thép mạ kẽm
Kết cấu thép mạ kẽm
Thép U mạ kẽm
Thép U mạ kẽm
Thép V mạ kẽm
Thép V mạ kẽm